Toegankelijkheid en comfort

Zowel voor intern als
extern toepasbaar

Ontworpen om barrières te overbruggen

MP liften zorgen voor de toegankelijkheid en dragen op die manier bij aan de mobiliteit.

Kies het model dat het best past bij u behoefte: