Redenen waarom actie moet worden ondernomen:

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.

Veiligheid / Inbreuk Op De Regelgeving

Een inbreuk op de regelgeving impliceert altijd een gebrek aan veiligheid.

De belangrijkste mogelijke oorzaken van ongevallen zijn:

 • Ongecontroleerde liftbewegingen.
 • Afwezigheid van cabinedeur.
 • Overbelasting.
 • Afwezigheid van bescherming tegen te hoge stijgsnelheid.
 • Niet-werkende snelheidsbegrenzer of vanginstallatie.
 • Afwezigheid van fotocelgordijn.
 • Slechte stopnauwkeurigheid.
 • Afwezigheid van alarmsysteem.
 • Afwezigheid van reddingssystemen.
 • Afwezigheid van evacuatiestand bij brand.

Als de lift geen 365 × 24 bewaking heeft, zal de gebruiker in geval van storing opgesloten blijven totdat iemand het onderhoudsbedrijf waarschuwt.

Energie-Efficiëntie

 • Permanente cabineverlichting met gloei-, TL- of halogeenlampen
  (geen ledverlichting).

 • Tandwielkasten met één of twee snelheden.
 • Elektrische liftapparatuur die permanent, 365 × 24, ingeschakeld is.

 • Afwezigheid van regeneratief systeem om de remenergie van de lift te benutten.

Comfort

 • Machine- of aandrijvingslawaai.
 • Trillingen in de cabine.
 • Lange bewegings- en wachttijden.
 • Het gevoel dat de deuren er lang over doen om open te gaan.
 • Het gevoel dat de lift er lang over doet om in beweging te komen.

Connectiviteit

  • Met een lift met connectiviteit kunnen storingen worden voorkomen door analyse van de geregistreerde gegevens. De onderhoudsdienst plant preventieve reparaties, die minder kostbaar en minder tijdrovend zijn dan een onvoorziene storing. Preventieve maatregelen verhogen de algehele levensduur van de lift.
  • Onmiddellijke alarmmelding. Connectiviteit zorgt voor snelle storingsmeldingen, vaak zelfs voordat de gebruikers zich ergens van bewust zijn, en voor onmiddellijke waarschuwing als er mensen in de lift zijn opgesloten.
  • Probleemoplossing op afstand. De monteur ontvangt informatie over het probleem en de getroffen onderdelen, waardoor de reparatie sneller kan worden uitgevoerd.
  • Wanneer er geen blijvende schade aan de apparatuur is, kan de storing dankzij de connectiviteit op afstand worden verholpen, en kan de lift onmiddellijk wordt gereset.
  • Contactloze besturing. Dankzij de connectiviteit kunt u zonder de knoppen aan te raken de lift oproepen vanaf uw mobiele telefoon met de MP Callmylift-app.
  • Connectiviteit biedt via een app toegang tot nuttige informatie van de lift zoals de status, het gebruik en de beschikbaarheid van de lift.

Toegankelijkheid

Problemen voor mensen met een mobiliteitsbeperking:

 • Slechte stopnauwkeurigheid (hoogteverschil tussen cabinevloer en verdieping).
 • Draaideuren die handmatig moeten worden geopend.
 • Smalle deuren en cabine, die niet toegankelijk zijn voor een rolstoel.
 • De lift gaat niet tot de begane grond (mensen moeten trappen op).

Problemen voor blinden of slechtzienden:

 • Bedieningspanelen en knoppen zonder kleurcontrast, waardoor ze moeilijk te onderscheiden zijn.
 • Knopidentificatie zonder reliëf of brailleschrift.
 • Geen akoestische signalering: blinde personen krijgen geen informatie over de positie of bewegingsrichting van de lift, noch over de stand van de deuren.

Problemen voor doven:

 • Geen inductielus voor mensen met gehoorapparaat.
 • POnverlichte alarmdrukknop.

Andere:

 • XL-drukknoppen voor mensen met motoriekproblemen.

Betrouwbaarheid

 • Onregelmatig gedrag.
 • Periodieke storingen.
 • Moeite met het verkrijgen van reserveonderdelen voor reparatie.
 • De lift geeft het gevoel dat er elk moment iets verkeerd kan gaan.
  Angst om de lift te nemen.

Wanneer de lift deze symptomen vertoont, komt dat doordat hij niet betrouwbaar meer is.

De elektrische uitrusting veroudert sneller dan de rest van de lift, als gevolg van de voortdurende activering en deactiverend van de contacten en elektrische signalen.
Een oude elektrische installatie veroorzaakt veel storingen en vereist voortdurend nieuwe onderdelen.

Een verouderde machine die lawaai en trillingen veroorzaakt, kan ook op elk moment definitief defect raken.

Esthetiek

 • Een cabine met verouderde wanden en vloer geeft een indruk van slijtage,
  vuil of ouderwets zijn.
 • Bedieningspanelen met leddisplay of drukknoppen met oude verlichting.
 • Plafonds met tl-buizen.
 • Gevoel van oude materialen en techniek.

Speciale Behoeften

 • Uitgerust voor brandweergebruik.
 • Bescherming tegen aardbevingen.
 • Bescherming tegen vandalisme.

Veiligheid / Inbreuk Op De Regelgeving

Een inbreuk op de regelgeving impliceert altijd een gebrek aan veiligheid.

De belangrijkste mogelijke oorzaken van ongevallen zijn:

 • Ongecontroleerde liftbewegingen.
 • Afwezigheid van cabinedeur.
 • Overbelasting.
 • Afwezigheid van bescherming tegen te hoge stijgsnelheid.
 • Niet-werkende snelheidsbegrenzer of vanginstallatie.
 • Afwezigheid van fotocelgordijn.
 • Slechte stopnauwkeurigheid.
 • Afwezigheid van alarmsysteem.
 • Afwezigheid van reddingssystemen.
 • Afwezigheid van evacuatiestand bij brand.

Als de lift geen 365 × 24 bewaking heeft, zal de gebruiker in geval van storing opgesloten blijven totdat iemand het onderhoudsbedrijf waarschuwt.

Energie-Efficiëntie

 • Permanente cabineverlichting met gloei-, TL- of halogeenlampen
  (geen ledverlichting).

 • Tandwielkasten met één of twee snelheden.
 • Elektrische liftapparatuur die permanent, 365 × 24, ingeschakeld is.

 • Afwezigheid van regeneratief systeem om de remenergie van de lift te benutten.

Comfort

 • Machine- of aandrijvingslawaai.
 • Trillingen in de cabine.
 • Lange bewegings- en wachttijden.
 • Het gevoel dat de deuren er lang over doen om open te gaan.
 • Het gevoel dat de lift er lang over doet om in beweging te komen.

Connectiviteit

  • Met een lift met connectiviteit kunnen storingen worden voorkomen door analyse van de geregistreerde gegevens. De onderhoudsdienst plant preventieve reparaties, die minder kostbaar en minder tijdrovend zijn dan een onvoorziene storing. Preventieve maatregelen verhogen de algehele levensduur van de lift.
  • Onmiddellijke alarmmelding. Connectiviteit zorgt voor snelle storingsmeldingen, vaak zelfs voordat de gebruikers zich ergens van bewust zijn, en voor onmiddellijke waarschuwing als er mensen in de lift zijn opgesloten.
  • Probleemoplossing op afstand. De monteur ontvangt informatie over het probleem en de getroffen onderdelen, waardoor de reparatie sneller kan worden uitgevoerd.
  • Wanneer er geen blijvende schade aan de apparatuur is, kan de storing dankzij de connectiviteit op afstand worden verholpen, en kan de lift onmiddellijk wordt gereset.
  • Contactloze besturing. Dankzij de connectiviteit kunt u zonder de knoppen aan te raken de lift oproepen vanaf uw mobiele telefoon met de MP Callmylift-app.
  • Connectiviteit biedt via een app toegang tot nuttige informatie van de lift zoals de status, het gebruik en de beschikbaarheid van de lift.

Toegankelijkheid

Problemen voor mensen met een mobiliteitsbeperking:

 • Slechte stopnauwkeurigheid (hoogteverschil tussen cabinevloer en verdieping).
 • Draaideuren die handmatig moeten worden geopend.
 • Smalle deuren en cabine, die niet toegankelijk zijn voor een rolstoel.
 • De lift gaat niet tot de begane grond (mensen moeten trappen op).

Problemen voor blinden of slechtzienden:

 • Bedieningspanelen en knoppen zonder kleurcontrast, waardoor ze moeilijk te onderscheiden zijn.
 • Knopidentificatie zonder reliëf of brailleschrift.
 • Geen akoestische signalering: blinde personen krijgen geen informatie over de positie of bewegingsrichting van de lift, noch over de stand van de deuren.

Problemen voor doven:

 • Geen inductielus voor mensen met gehoorapparaat.
 • POnverlichte alarmdrukknop.

Andere:

 • XL-drukknoppen voor mensen met motoriekproblemen.

Betrouwbaarheid

 • Onregelmatig gedrag.
 • Periodieke storingen.
 • Moeite met het verkrijgen van reserveonderdelen voor reparatie.
 • De lift geeft het gevoel dat er elk moment iets verkeerd kan gaan.
  Angst om de lift te nemen.

Wanneer de lift deze symptomen vertoont, komt dat doordat hij niet betrouwbaar meer is.

De elektrische uitrusting veroudert sneller dan de rest van de lift, als gevolg van de voortdurende activering en deactiverend van de contacten en elektrische signalen.
Een oude elektrische installatie veroorzaakt veel storingen en vereist voortdurend nieuwe onderdelen.

Een verouderde machine die lawaai en trillingen veroorzaakt, kan ook op elk moment definitief defect raken.

Esthetiek

 • Een cabine met verouderde wanden en vloer geeft een indruk van slijtage,
  vuil of ouderwets zijn.
 • Bedieningspanelen met leddisplay of drukknoppen met oude verlichting.
 • Plafonds met tl-buizen.
 • Gevoel van oude materialen en techniek.

Speciale Behoeften

 • Uitgerust voor brandweergebruik.
 • Bescherming tegen aardbevingen.
 • Bescherming tegen vandalisme.

Ken uw lift

MEER INFORMATIE

Modernisering

MEER INFORMATIE

Download onze catalogus Liftmodernisering

Hier downloaden

Wij zijn er om u te helpen.
Schrijf ons of bel (+31) 033 456 66 31.

CAPTCHA afbeelding

Dit helpt ons spam te voorkomen, bedankt.