Toegankelijkheid en comfort
voor bewoners

Zowel binnen als buitenhuis
toepasbaar

Ontworpen om barrières te overbruggen

MP liften zijn ontworpen om thuis de mobiliteitsmogelijkheden te vergroten.

Kies het model dat het best past bij uw behoefte: